Technieken

Ventilatie

Ventilatie of luchtverfrissing is het vervangen van lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren. Hierbij heb je verschillende basisprincipes.

  • Ventilatiesysteem C: Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer
  • Ventilatiesysteem C +: Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer. De + staat erbij omdat dit systeem vraaggestuurd werkt. Enkel als de luchtkwaliteit slecht is schiet het systeem in werking.
  • Ventilatiesysteem D: Mechanische luchttoevoer en -afvoer met warmterecuperatie binnen de woning.
  • Ventilatiesysteem E: vraaggestuurde mechanische luchttoevoer & -afvoer.

Uw ventilatie dient ook te worden afgestemd op u EPB- eisen, afhankelijk van u bouwvergunning, en renovatie of nieuwbouw.

Contacteer ons vrijblijvend

Nori is gespecialiseerd in

Enkele projecten